Menu
我公司是结合网络技术为家电维修行业服务最早,维修技术最专业的家电维修公司。公司总部设立在北京,各个省份均有我们的维修网点,从事20多年家电行业,值得您的信赖!

当前位置主页 > >

夲_百度百科

日期:2019-11-25 09:05 来源:

  声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。详情

  夲,读作tāo,本意为快速前进,又读作běn。在行书中常以“夲”为“本”,故古同“本”。

  advance quickly; to go back and forth; origin, source

  advance quickly; to go back and forth; origin, source

  《广韵》土刀切《集韵》《韵会》《正韵》他刀切,音叨。《说文》进趋也。从十,犹兼人也。《徐曰》大奄有之义,会意。

  进趣也。从大从十。大十,犹兼十人也。凡之属皆从。读若滔。土刀切

  疾进的意思。《说文·夲部》:“夲,进趣也。从大十;大十者,犹兼十人也”

  ①进趣也。从大从十。大十者尤兼十人也。凡~之属皆从~。见【说文本部】。【注】大奄有之义也。会意。【按段注。趣者疾。也言其进之疾。如兼十人之能也。】

  ◎ 客家线 [台湾四县腔] to1 tau1 [梅州腔] tau1 [客英字典] tau1

上一篇:

下一篇: